T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
MUŞ / KORKUT - Tan Ortaokulu

vizyon belgesi

KALİTE TAKİP SİSTEMİ (VİZYON BELGESİ) İZLEME RAPORU

2018  Ekim-Kasım Aralık ve 2019 Ocak  şubat mart nisan mayıs aylarında okulumuzda uyguladığımız Kalite Takip Sistemi Vizyon Belgesi İzleme Raporu hazırlandı. Aşağıda yayımladığımız Rapor, Kalite Takip Komisyonu Üyelerinin ve öğretmenlerin de görüşleri alınarak tanzim edilmiştir.

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

TAN KÖYÜ  İMAM HATİP ORTAOKULU

KALİTE TAKİP SİSTEMİ (VİZYON BELGESİ) İZLEME RAPORU

 

1-EKİM AYI FAALİYETLERİ

1- Okul yönetimi ve öğretmenler tarafından gerçekleştirilen toplantıda öğrenciler ve okul sorunları hakkında beyin fırtınası yapıldı.herkes görüşlerini belirtti sorunlar yazman tarafından not edildi ve gereken çözümler üzerinde konuşuldu.bu sayede öğretmenler arası iletişimde kopukluk  olmaması ve zümrelerarası bilgi paylaşımının sağlanması için çalışıldı.

2- Okulumuzda öğrencilerimize spor alışkanlığı kazandırabilme ilgilerini artırabilme yetenekli çocukların kendilerini gösterebilmeleri amacı ile öğrenciler arasında belirlenen kura sistemi ile oluşturulan gruplararası futbol turnuvası düzenlenmiştir turnuvanın hakemliğini okul müdürü Recep Eroğlu üstlenmiştir..belirlenen  öğrenciler okul takımına seçilmiştir.

3-okulumuz öğrencileri ile topluma hizmet başlığı altında köyde bulunan yaşlı insanları ziyaret ederek çocukların muhabbet etmesi sorular sorabikmesi onlarla beraber olmaları sağlandı.

ayrıca oplum hizmeti çalışmaları gönüllülük esasına bağlı olarak ilgili yönetmelikte belirtilen sosyal etkinlikler kurulunda alınan kararlar kapsamında danışman öğretmeninin sorumluluğunda öğrenci kulüpleri oluşturulur.

 

4- Okulumzda öğrencilerin okula uyum, aidiyet, devam-devamsızlık, disiplin ve başarı, ödül-ceza, sınıf tekrarı, okul terki ve disiplin durumlarına yönelik konular disiplin kurulundaki öğretmenlermizle biraraya gelinerek konuşuldu varılan görüşler öğrencilerle paylaşıldı gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

5- okulumuz da kültür ve medeniyetimizden izler yaşatabilmek , öğrencilerimizde tarih bilinci oluşturmak, kültürel değerlerimizi tanıtmak ve yaşatmak amacıyla okulumuzda tarihi şahsiyetlerimizle ilgili çalışmalar yapıldı. Koridorlarımızda tarihi şahsiyetler, bilim, medeniyet, sanat, spor gibi alanlarda önde gelen isimlerimiz öğrencilerimizle buluştu. Öğrencilerimizin yoğun ilgisini çeken bu çalışma ile kültürel değerlerimizi koruma ve yüceltmeye yönelik önemli bir adım atılmış oldu. 

6- Okulumuz meslek öğretmenleri tarafından mesleki kabiliyeti olan,kendisini geliştirmek isteyen öğrencilere ders seçimleri konusunda ve merak ettikleri öğrenmek istedikleri alanarda rehberlik faaliyetlerinde bulunuldu.öğrencilerin eksik oldukları konularda eksiklikleri giderilmeye çalışıldı.

7- Okulumuzda eğitim-öğretim hizmetlerimizi daha verilmli hale getirmek amacıyla İmam Hatip Ortaokulumuz öğrencilerinin kurs müdürlüğüyle yapılan görüşmeler sonucu karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur. sınıf tekrarı,devamsızlık,okul terk riski taşıyan öğrencilerimizle ilgili görüşme yapıldı.neler yapılabilir nasıl daha iyi olabilir başlığı altında değerlerndirmeler yapıldı.  

 

 

2-kasım ayı faaliyetleri

1- Okulumuz da, yetiştirme ve destek kurslarına öğrencilerin katılımları teşvik edildi ve kurslardaki eğitimin niteliğinin arttırılması, öğrencilerin ve velilerin beklentilerinin karşılanması için yeni stratejiler geliştirilmeye çalışıldı. Kursların, etkin ve verimli gerçekleşmesi için ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapıldı.

2- Öğrencilerimizin imamlık, müezzinlik, vaizlik gibi becerilerini artırmak amacıyla mesleki çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimizin gelişimlerini destekleme ve velilerimizin beklentilerine cevap vermek amacıyla yaptığımız çalışmalar öğrencilerimiz tarafından ilgiyle karşılanmakta ve severek katılmaktadırlar. 

3- Okulumuzda Okuyan 7´ler projesi kapsamında yedi kitap okuma takımı oluşturulmuştur. Öğrencilerimize okuma alışkanlığın kazandırmak ve okuma seviyelerini geliştirmek amacıyla okulumuzda yaptığımız çalışmalar devam etmektedir. Öğrencilerimizin etkin bir şekilde kullanabildiği erişimi kolay kütüphanemiz sayesinde de öğrencierimiz okumaya teşvik edici faaliyetlerimiz bulunmaktadır.

4- okulumuzda öğrenciler için aktif öğrenme alanları oluşturuldu.çalışmaların verimi bir şekilde yürütülmesi için imkan dahilinde zeka oyunları sınıfı ouşturuldu.öğrencilerin bu alanlarda kendilerini geliştirmeleri sağlanmaya çalışıldı.bunun yanında kütüphanede aktif şekilde kullanılmaya devam edilmeye çalışıldı. öğrenciler okuma saatini kütüphanede gerçeklştiriyor.

5-okulumuz da öğrencilerimizin sosyal alanda gelişmelerini desteklemek amacıyla ses yarışması ve voleybol turnuvası yapıldı.yarışma öğrencilere duydulmuş isteyen öğrencilerin başvuruları alınmış ve ardından belirtilen tarihte yarışmalar yapılmıştır.dereceye giren öğrencilerimiz ödüllendirilmiştir.diğer öğrencilerimizde teşvik edilmeye  çalışılmıştır.

6- Okulumuz Türkçe öğretmeni Rukiye ÇALIK Halkla ilişkiler ve kurum kültürü, iletişim, etkin dinleme ve beden dili, etkili ve güzel konuşma konularıyla ilgili sunum/konferans gerçekleştirmiştir.Okulumuz iletişim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla yapılan bu faaliyet öğretmenlerimizin de katılımıyla faydalı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 

7- Okulumuzda Öğrencilerin Uyum Aidiyet Devam Devamsızlık Ödül Ceza Sınuf Tekrarı Ve Okul Terki Ve Disiplin Durumlarına Yönelik Disiplin  Kurulumuz Toplanmış Ve Analizler Yapılmıştır.Kurulda Konuşulan Konular Öğrencilerden Seçilen Danışma Kurulu İle Görüşler Bildirildi Ve Konular Hakkında Bilgilendirilmeler Yapıldı.

 

Aralık ayı faaliyetleri

1- Öğrencilerimizde milli ve manevi bilincin geliştirilmesine yönelik M. Akif ERSOY, Necip Fazıl KISAKÜREK, Sezai KARAKOÇ, Ali Ulvi KURUCU, Cahit ZARİFOĞLU, Yunus EMRE  CAHİT SITKI TARANCI gibi ülkemizin şairleri, kıt´a ve beyitleri okunarak çocukların bu alanda çalışmaları ve yorumlamaları üzerine etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 

2- Öğrencilerimize  okuma alışkanlığı kazandırılıyor. Okulumuzda öğrenciler için aktif öğrenme ortamları oluşturarak  okuma salonumuz aktif olarak kullanlıyor.öğrencilerin okumalarını teşvik etmek amacıyla her öğretmen gereken gayreti göstermektedir.zeka oyunları sınıfımızda aktif olarak kullanılmaktadır.

3- Okulumuzda yapılan şarkı yarışmasında 1. 2. ve 3. olan öğrencilerimize törenle ödülleri verildi.

4- Okul müdürümüz Recep EROĞLU eğitim içeriğini ve uygulamalarını izlemek ve değerlendirmek öğretim birlikteliğini sağlamak amacıyla derslere girerek denetim gerçekleştirdi. Öğretmenlerimiz arasında tecrübe ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlayarak okulumuzda eğitimin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapıldı.

5- İmam Hatip Ortaokulumuzda öğrencilerimiz mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla Kur´an kıraatlerinin iyileştirilmesi, ses ve nefes eğitimi almalarını, Kur´an-ı Kerim, ezan, salâ, ilahi, kaside okuma becerilerini kazanmaları amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Öğrencilerimizin bu alanlarda gelişimlerini sağlamak amacıyla ders içi ve dışında çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

6- Öğretmenlerimizin kişisel mesleki alanda gelişimleri etkili ve lider öğretmenlik, iletişim becerilerini ve sınıf yönetimlerini geliştirmek amacıyla eğitim konulu "Her Çocuk Özeldir" filmi toplantı havasında izlenmiştir. Film sırasında öğretmenler arasında fikir alışverişleri yapılarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha verimli hale nasıl geleceği ile ilgili konular tartışılmıştır.

7- Eğitim-öğretim yılı içinde yazılı ve uygulamalı sınav sonrasında zümre öğretmenler; öğrencilerin kazanımları edinme durumları değerlendirildi  ve edinilemeyen kazanımlar için gerekli tedbirleri alındı.Tan İmam Hatip Ortaokulumuz ve Tan Ortaokulumuz bünyesinde Okul Müdürümüz Recep EROĞLU başkanlığında zümre toplantıları gerçekleştirildi. Okul kütüphanemize yapılan toplantıda zümre öğretmenlerimiz kendi zümreleriyle alakalı çalışmalarını yaparak gerekli planlama ve düzenlemeleri gerçekleştirdiler. Toplantıda eğitim ve öğretimin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılarak öğrencilerimizin başarılarının artırılması hedeflenmiştir.

 

 

Mart ayı faaliyetleri

1- Öğrencilerimizin imamlık, müezzinlik, vaizlik gibi becerilerini artırmak amacıyla mesleki çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimizin gelişimlerini destekleme ve velilerimizin beklentilerine cevap vermek amacıyla yaptığımız çalışmalar öğrencilerimiz tarafından ilgiyle karşılanmakta ve severek katılmaktadırlar. 

2- Okulumuz da Bilim, Medeniyet Hikmet Sanat  dünyamızda önde gelen şahsiyetlerin isimleri sınıflara verildi.öğrencilerinde görüşleri alınarak verilen isimlerle , öğrencilerin dikkatlerini çekmesi ve bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır.

3- Okulumuzda zümre öğretmenler tarafından gerçekleştirilen uygulama ile birbirlerinin derslerine misafir olmuşlar , bilgi,deneyim,tecrübe konusunda paylaşımlarda bulunabilmeleri ve öğrenciler hakkında da paylaşımlarda bulunmaları sağlanmıştır

4- Okulumuzda Genç Bilaller Ezan okuma -genç Sada Kuranı Kerimi güzel okuma yarışması düzenlenmiştir.isteyen öğrencilerin katılımı sağlanmıştır.diğer öğrencilerinde öğrenmesi,bu tür etkinliklere  katılımlarının salanması teşvik edilmeye çalışılmıştır.

5- Öğrencilerimizin sosyalleşmelerini sağlamaları amacıyla  farklı etkinliklerle öğrencileri aktif hale getirmeye çalışmak amacıyla farklı çalışmalar yapılmıştır.sınıflara zeka oyunları isimleri verilerek öğrenciler gruplar halinde ayrılarak farklı oyunlarda yer almaları sağlanmıştır.Bunun yanında okulumuz matematik öğretmeni tarafından düzenlenen Pİ GÜNÜ yarışması ile öğrencilerin bu konuda bilgi sahipleri olamaları,eğlenerek öğrenmeleri sağlanmıştır.

6- Okulumuzda öğretmen,veli,öğrenci ve diğer çalışanların görüş ve öenrilerini almak için dilek kutusu oluşturduk.böylelikle istekler,,şikayetleri daha iyi görebilmek cevap verebilmek adına bir çalışma yapılmıştır.

7- son sınıf öğrencilerinin bilgi ve becerilerini başarı ve motivasyonlarını artırmak için denemede başarı gösteren öğrencilerimizi öğretmenler eşliğinde bir yemek düzenleyerek öğrencilerie vakit geçirililmiştir.hem öğrenciye başarısının ödülü hem de diğer arkadaşları içinde teşvik olması amaçlanmıştır.

 

Nisan ayı faaliyetleri

1- Okulumuz Korkut ilçesinde düzenlenen Okullar Arası Futbol Turnuvasında 3.olmuştur.Emeği geçen öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ederiz.

2- Öğrencilerimizin; medeniyetimize, kültürümüze ait değerleri ve isimleri görmeleri, tanımaları amacıyla okulumuzda sanat köşesi oluşturuldu.Bu sanat köşemizde ünlü şairlerin sözlerine; hat, ebru ve tezhip sanatlarına yer verilerek öğrencilerin ilgisine sunuldu.

3- Meslek dersi öğretmenleri tarafından mesleki kabiliyeti olan, kendini geliştirmek isteyen öğrencilerin tecrübe kazanmaları için onlara rehberlik edildi. Öğrencilerin  Kuran okumaları ve köyümüzün camiinde gerçekleştirdikleri uygulamalar ile gelişimlerine yardımcı olundu.Öğrencilerimizin imamlık, müezzinlik, vaizlik gibi becerilerini artırmak amacıyla mesleki çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimizin gelişimlerini destekleme ve velilerimizin beklentilerine cevap vermek amacıyla yaptığımız çalışmalar öğrencilerimiz tarafından ilgiyle karşılanmakta ve severek katılmaktadırlar.

4- Okul müdürümüz  eğitim içeriğini ve uygulamalarını izlemek ve değerlendirmek öğretim birlikteliğini sağlamak amacıyla derslere girerek denetim gerçekleştirdi. Öğretmenlerimiz arasında tecrübe ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlayarak okulumuzda eğitimin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapıldı.

5- Okulumuzda eğitim-öğretim hizmetlerimizi daha verilmli hale getirmek amacıyla velilerimize yönelik veli memnuniyet anketi yapılmıştır. İmam Hatip Ortaokulumuz öğrencilerinin velileriyle  yapılan görüşmeler sonucu karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur. velilerimize öğrencilerin durumu hakkında bilgi verilmiş  yanında yıl içinde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında da bilgiler verilmiştir.

6- Okulumuz müdür yardımcısı Enes Delebe milli Eğitim Bakanlığı teşkilat yapısı ve  Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğü teşkilat yapılarıyla ilgili sunum yaparak genel bilgilendirme yapmıştır.

7- Okulumuzda 40 ayet etkinlği uygulanmıştır.çocuklara eyt metinleri dağıtılmış ardından ezberlemeleri için gereken süre verilmiş ve sonunda etkinlik gerçekleştirilmiştir.etkinlikle amaç ayet ve meallarıni daha iyi anlayabilmelerine yardımcı olmak ve zevkli hale getirmektir.

 

Mayıs ayı etkinlikleri

1- Öğrencilerimizle beraber okulumuzu güzelleştirmek ve doğaya birkaç fidanda biz kazandıralım diye okul bahçemizi ağaçlandırdık. Bu çalışmada emeği geçen ,öğretmen ve öğrencilerimizi çevreye katkılarından dolayı kutluyor emekleri için teşekkür ediyoruz...

2- Okulumuzda her ay temiz sınıf seçilmektedir. Görevli öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan kontrol listesine göre değerlendirilen sınıflar arasından en yüksek puanı alan sınıf 6/A İmam-hatip sınıfı olmuştur. Değerli öğrencilerimizi temizlik konusundaki duyarlılıklarından ötürü tebrik ederiz.

3- 2019 yılı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı´nı 02.05.2019 - 03.05.2019 tarihlerinde gerçekleştirdik. Programımız Okul Müdürümüz Recep EROĞLU´ nun açılış konuşması ile başladı farklı okullardan gelen öğretmenlerimiz ve köy sakinlerimiz katılım sağladılar, çalışmalar hakkında öğrenci ve öğretmenlere sorular sorup bilgi aldılar.

4- Okulumuz da öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz arasında düzenlenen toplantıda ortamlarının iyileştirilmesi ve eğitim imkânlarının geliştirilmesi amacıyla okul yöneticileri arasında çalışma toplantıları yapıldı.Herkes görüşünü belirterek beyin  fırtınası yapılmıştır.

5- Okulumuz da Öğretmenlik meslek etiği ve insani değerlerimiz temalı sunum gerçekleştrilmiştir.gerekli konulara değinilerek bahsedilmek istenilen konu özetlenmiştir.öğretmenler odasında gerçekleştirilen sunuma öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz katılım sağlamıştır.

6- Okulumuz da kültür ve medeniyetimizden tevarüs eden geleneksel sanatlarımızın öğrenilmesine yönelik etkinlikler yapılmış ve öğrencilerle birlikte yapılan çalışmalar okulun duvarlarına asılarak sergi şeklinde tüm öğretmenlerin ve öğrencilerin görmesi amaçlanmıştır.

7-vizyon belgesi hazırlanmıştır.

 

 

 

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 31.05.2019 - Güncelleme: 31.05.2019 18:47 - Görüntülenme: 20
  Beğen | 0  kişi beğendi